Archív: 01 - 05 2015

názov kurzu termín mesto cena /eur/ druh info & prihláška
Kreslenie pravou hemisférou I.
základy kreslenia pre každého
24. január 2015 Bratislava od 58 int. ----------
Kreslenie pravou hemisférou II.
nakresli portrét podľa fotografie a obrazu
25. január 2015 Bratislava od 45 int. ----------
Návšteva v ateliéri
klubová akcia
29. január 2015 Bratislava ----- VIP ----------
Kreslenie pravou hemisférou III.
víkend s realistickou kresbou
31. január 2015 Bratislava od 60 int. ----------
Prípravka na talentovky SŠ, VŠ
bližšie k svojmu snu
január - jún Bratislava doch. info & prihláška
Kurz maľovania podľa majstrov
inšpiruj sa a maľuj
február - jún
každú stredu
Bratislava od 16 doch. info & prihláška
Voľná maľba
rôzne maliarske techniky
február - jún
každý štvrtok
Bratislava od 16 doch. info & prihláška
Kreslenie pravou hemisférou I.
základy kreslenia pre každého
21. február 2015 Bratislava od 58 int. ----------
Kaligrafia
umenie krásneho písania 1.
28. február 2015 Bratislava 38 work. info & prihláška
Kaligrafia
umenie krásneho písania 2.
14. marec 2015 Bratislava 30 work. info & prihláška
Kreslenie pravou hemisférou I.
základy kreslenia pre každého
21. marec 2015 Bratislava od 58 int. info & prihláška
Kreslenie pravou hemisférou II.
nakresli portrét podľa fotografie a obrazu
22. marec 2015 Bratislava od 45 int. info & prihláška
Kreslenie pravou hemisférou IV.
nakresli portrét podľa modelu
28. marec 2015 Bratislava od 65 int. info & prihláška
SoulCollage® NOVINKA
vytvor si karty sebapoznania
18.-19. apríl 2015 Bratislava 115 sem. info & prihláška
Kreslenie pravou hemisférou I.
základy kreslenia pre každého
25. apríl 2015 Bratislava od 58 int. info & prihláška
Kreslenie pravou hemisférou II.
nakresli portrét podľa fotografie a obrazu
26. apríl 2015 Bratislava od 48 int. info & prihláška
Kreslenie pravou hemisférou I.
základy kreslenia pre každého
23. máj 2015 Bratislava od 58 int. info & prihláška
Kaligrafia
umenie krásneho písania 3.
23. máj 2015 Bratislava 38 work. info & prihláška
Kreslenie pravou hemisférou 1.
základy kreslenia pre každého
13. jún 2015 Bratislava od 58 int. info & prihláška
Kreslenie pravou hemisférou 2.
nakresli portrét podľa fotografie a obrazu
14. jún 2015 Bratislava od 48 int. info & prihláška
vysvetlivky a poznámky
Zmeny vyhradené. Tabuľku priebežne dopĺňame aktuálnymi akciami.
int. = intenzívny kurz, sem. = seminár, work. = workshop, doch. - dochádzkový kurz, pob. = pobytový kurz